zaterdag 11 februari 2017

Bijbelstudie.....

Groeien in het geloof kost moeite en inspanning. Daar moet je wel wat voor doen.
Er zijn mensen die zich daar naar uitstrekken met heel hun hart. Maar er zijn ook mensen die tevreden zijn met hun wekelijkse kerkgang en zich daar prettig bij voelen, en helemaal niet de behoefte voelen om te willen groeien in hun geloof.En daardoor de vrede -vreugde en de kracht van het geloof missen in hun leven, zonder dat ze dat door hebben.

Toch is dat niet wat God wil. Hij wil dat we dagelijks meer en meer naar Hem toe groeien, en steeds meer gaan lijken op de Here Jezus, zodat mensen om ons heen gaan zien wie Hij is.
In Romeinen 12 : 2 lezen we dat we niet gelijkvormig aan deze wereld moeten zijn, maar hervormd moeten worden door de vernieuwing van ons denken. (groeien naar God toe)

Dat vernieuwde denken kan alleen plaats vinden als we onze gedachten af gaan stellen op God. Door dagelijks in Zijn woord te lezen en Hem te zoeken in gebed. Als we daar maar weinig tijd voor nemen, kan God ook nooit echt tot Zijn recht komen in ons leven. En blijven we kwakkelende gelovigen, die niet tot hun  recht komen in datgene wat God bedoeld heeft.

Want zoveel te meer we op zoek gaan naar Gods wil, zoveel te meer zal Hij zich naar ons toe openbaren. Dan zal Hij het plan dat Hij met ons leven heeft, zichtbaar gaan worden. Vele gelovigen kennen niet eens het plan dat God met hun leven heeft, omdat ze Hem daarvoor niet de tijd en de gelegenheid geven.Vaak hebben we het te druk met van alles en nog wat, en schiet het Bijbellezen en het gebed er bij in. Terwijl er zoveel tijd wordt gestoken in internet en ons mobieltje.

In mijn eigen zoektocht hierin ontdekte ik dat mijn geloofsleven erg onstabiel was. Als ik me goed voelde, voelde mijn geloof ook goed. Maar als ik me niet zo goed voelde, werd mijn geloof ook minder.

Ik heb  moeten leren dat mijn geloof  niet alleen een gevoel is, maar een zeker weten, vanuit de beloftes van God in Zijn woord. En dat mijn geloof niet afhankelijk is van mijn omstandigheden. Toch werd ik daarin vaak heen en weer geslingerd. En was ik zeker geen stabiel christen.

Dat veranderd toen ik regelmatig de Bijbel ging gaan lezen, en dit telkens bij God neerlegde in gebed. En Hem ging vragen om Zijn wijsheid en inzicht over alles wat ik las. Soms begreep ik het , maar soms ook niet. Maar dat was niet zo erg. God is geduldig. En zo langzamerhand ontdekte en begreep ik de woorden die opgetekend staan in de brief aan de Epeziƫrs. ( 4 : 14 -16)Dat is een lang proces geweest. Maar het heeft me wel tot grote hoogte gebracht naar God toe.

In mijn Bijbelstudies verwijs ik alleen maar, want  naast Bijbelstudie in je kerk of gemeente, zijn er tal van mogelijkheden op internet om Bijbelkennis op te doen, waarin je zult groeien in je geloof. En je dan gaat ontdekken dat heel veel teksten uit de Bijbel, waarheid voor je gaan worden.

Het ligt aan jezelf hoeveel tijd je daaraan wilt besteden.....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten