zaterdag 5 november 2016

Evangelisch Werkverband...

Ik ontving de laatste nieuwsbrief  van het Evangelisch Werk. Een organisatie die ik al jaren nauwlettend volg om hun openheid en eerlijkheid, ten opzichte van hun streven naar verbeteringen en eenheid in de kerken.

Met bewogenheid en liefde proberen deze mensen  goed te luisteren naar elkaar, zonder hun eigen mening op te dringen, maar ze ook luisteren naar hen die hun koers in hun eigen kerk niet willen of kunnen veranderen, om wat voor reden dan ook.

In september j.l was er een conferentie die veel tongen los maakte. Het was aandoenlijk om in de nieuwsbrief te lezen hoe 350 protestante en 300 evangelische christenen elkaar vonden in de ene Naam van Christus.Ze zochten in alle oprechtheid niet naar hun gelijk maar naar de vraag, hoe ze als kerken in eenheid kunnen leven door de kracht van Gods Geest.

Er zijn daar geweldige dingen dingen gebeurd. Vele mensen kwamen tot vernieuwing - genezing en bevrijding, en zelfs tot bekering. Er heerste een sfeer van rust en vrede. Zo kan het dus ook. Starre mensen en kerken hou je altijd over, maar God gaat desondanks Zijn plan volvoeren op weg naar de eindtijd.

Haast iedereen was ervan overtuigd dat de werking en de kracht van de Heilige Geest één van de belangrijkste dingen is, die dit tot stand kan brengen. Als predikanten en kerkleden zich hier niet voor open stellen, is het een (verloren) zaak, hoe goed bedoeld ze zich ook inzetten voor hun kerk of gemeente.

Er kwamen later berichtjes binnen binnen van kerkleden die vroegen wat ze met hun dominee's  hadden gedaan op de conferentie, want deze waren ineens vol vuur en veel vrijmoediger dan anders. Ja, zo werkt Gods Geest......

Ik zou er nog veel meer over kunnen vertellen, maar dat zou te ver voeren. Op Youtube staat een filmpje waarin een indruk gegeven wordt van deze conferentie onder de noemer: thereismore.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten