vrijdag 12 augustus 2016

Twee interviews - Twee meningen....

Afgelopen week las ik twee interviews met wel heel verschillende gedachtes en uitspraken.

Het eerst interview was van de Vlaamse psychiater Dirk De Wachter. Enkele citaten uit dat interview:

'Een zegen  is vermomming Juist omdat het leven zinloos is, genieten we het voorrecht om er zin aan te geven.De voorbije veertig jaar is religie in onze westerse wereld naar de achtergrond verdwenen, de christelijke cultuur is ziek en vermoeid.Want het antwoord ligt niet in ons zelf  maar in de ander. Daar draait het om.Op de tast zullen we verder moeten. Zoekend.Want we blijken wel degelijk behoefte te hebben aan een groter verhaal, aan een gedachtegoed waarin we ons geborgen voelen. Laat ons het leven ten volle ervaren en onze driften bevredigen want we zijn bevrijd van alle moraliteit, en daar ligt de sleutel tot ons geluk.'

(hier kan ik me natuurlijk totaal niet in vinden)


Het tweede interview was van Ronald Westerbeek. Enkele citaten uit dat interview:

'Het is zinloos aan sociale gerechtigheid te werken buiten Jezus om.
Want Jezus zegt: 'Zoek eerst het koninkrijk van God.'Dat wil niet zeggen dat het aardse er niet toe doet, integendeel Het gaat om God Zijn schepping. Maar laat je niet in beslag nemen door de schijnwerkelijkheid van deze wereld. Het gaat niet om het plan met mijn leven, maar meer: waar nodigt God mij uit om aan te sluiten bij wat Hij doet?'

Waar zou je a.s zondag over willen preken?

"Over het Koninkrijk van God natuurlijk!Dat Jezus ons uitnodigt ons toe te vertrouwen aan de Vader, die onvoorwaardelijk van ons houdt. Dat we niet hoeven te leven uit eigenbelang en zelfbehoud, maar vrije mensen mogen worden die vrijheid brengen aan anderen. Jezus nodigt ons uit te dansen met God, mee te bewegen op Zijn toekomstmuziek en nu alvast leven te leven vanuit Zijn toekomst."


Geen opmerkingen:

Een reactie posten