maandag 27 juni 2016

Boeken....

Omdat ik zo heel veel boeken lees, verwijs ik in mijn blog altijd naar het onderwerp boeken. Toch wil ik bij deze een uitzondering maken voor de twee boeken die ik de afgelopen week heb gelezen.

Het eerste boek: Als Christus verschijnt, geschreven door Bertine v.d. Zwaag gaat over mensen die Jezus hebben gezien of het Licht van Hem. Bertine heeft een groep mensen hierover benaderd, die aan haar oproep gehoor gaven om hier over te praten.( vrij oud boek)

Omdat ikzelf al twee keer deze ervaring heb gehad, boeide me dat natuurlijk enorm.Ik dacht altijd dat ik twee keer het Licht van engelen had gezien, maar na het lezen van het boek kwam ik tot de ontdekking dat ik het het Licht van Christus zelf heb gezien en mogen ervaren.

Net als de mensen uit het boek, heb ik daar nooit zoveel over gepraat, omdat mensen dat niet begrijpen en er zo over heen praten. En ook omdat je niet voor gek wilt staan. Maar het is toch ├ęcht gebeurd!

Wat mij wel opviel in het boek was dat sommige mensen te maken ook hebben gehad met een (schijnlicht) van de machten der duisternis, terwijl zij het als van God zagen. Daar wil ik zeker niet over oordelen. Maar soms komt de satan als een engel van het licht.Daarom is het zo belangrijk dat we bidden en vragen om onderscheidings-vermogen, om te verstaan wat echt of onecht is, en of het van God komt.

Het tweede boek: Zal God mij genezen?, van Ron Dunn heeft mij veel geleerd. Juist ook omdat er veel voor mij is gebeden voor mijn genezing, maar ook voor berusting en kracht. In het boek komt zo heel duidelijk naar voren dat God echt geneest, maar vaker niet dan wel.

En dat het soms zo kan zijn dat God iemand juist wil gebruiken ,dwars door ziekte heen.Dat is iets wat ik ook ervaar. En is het dan al geen heel groot wonder, dat ik in 2009 al uitbehandeld was, en nog steeds leef?
Maar ook dat God mij juist in deze tijd wil (de) gebruiken op een manier die ik nooit zelf bedacht zou hebben. De raadsels rondom het lijden blijven bestaan, maar door het boek ben ik toch anders tegen mijn ziekte en het lijden aan gaan kijken.......Een  leerzaam boek om te lezen, vooral voor  mensen die te maken hebben met deze problematiek.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten